rss

Coloradokever in opmars

De coloradokever is sinds enige tijd opnieuw aan een opmars bezig in onze contreien.  De coloradokever, die een belangrijke plaag vormt voor de aardappelplant, zorgt op meer en meer plaatsen in Vlaanderen opnieuw voor problemen.  Hoewel de coloradokeverplaag in het verleden onder controle was (door ondermeer de verplichte wettelijke bestrijding en de inzet van geschikte insecticiden), worden de laatste jaren opnieuw grotere aantallen coloradokevers geteld en wordt verwacht dat problemen met deze kever in de toekomst zullen toenemen, dit door mildere winters (klimaatopwarming) en door het meer gereglementeerde gebruik van bestrijdingsmiddelen.  Ook in onze gemeente waren er dit jaar problemen met de aanwezigheid van grote aantallen coloradokevers.  Ondermeer ter hoogte van de Beukendreef konden grote aantallen coloradokevers worden vastgesteld in de velden, dit ook met de nodige hinder voor de omwonenden.

Levenscyclus
De coloradokever is een kever die behoort tot de familie van de bladhaantjes.  De kever wordt ongeveer 1 cm groot, is geel tot geeloranje van kleur en is gemakkelijk te herkennen aan de tien overlangse zwarte strepen op de dekschilden.  Deze kever is afkomstig uit Mexico en wordt sinds 1935 waargenomen in België.  
De larven en kevers overwinteren ondergronds (de kevers bevriezen bij bodemtemperaturen lager dan -7°C, de larven kunnen tot 50 cm diep in de grond kruipen).  Afhankelijk van de temperatuur ontwaken kevers en larven vanaf april uit hun ondergrondse winterslaap.  Kevers en larven gaan daarbij op zoek naar voedsel en een geschikte plaats om eitjes af te zetten (één kever kan tot 800 oranje-gele eitjes afzetten aan de onderkant van het blad van de aardappelplant) .  De kevers en larven komen niet alleen voor in aardappelvelden, maar ook in aardappelopslag (aardappelopslag zijn restplanten van een aardappelteelt van het voorgaande jaar) in andere teelten (mais, graan, …), en worden ook aangetroffen in moestuinen.  Afhankelijk van de weersomstandigheden ontwikkelen de afgezette eitjes zich tot larve en uiteindelijk tot een zomerkever, dit in een periode van 6 tot 10 weken.

Bestrijding
Het KB van 19 november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen bepaalt dat wie coloradokevers vaststelt verplicht is onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen tot vernietiging van de coloradokever.  Landbouwers en ook particulieren zijn dus verplicht om steeds de coloradokevers te bestrijden! 
In de moestuin kan je veel onheil voorkomen door ervoor te zorgen dat de winterkevers zich niet kunnen voortplanten.  Controleer daarom het aardappelloof in april en mei op de aanwezigheid van de kevers.  Vang en vernietig de kevers, en knijp de eitjes plat of pluk de bladeren met de eitjes en vernietig ze.  Als particulier kan je voor de bestrijding van de larven van de coloradokever ook gebruik maken van bestrijdingsmiddelen op basis van spinosad of op basis van pyrethrum (de kevers zelf zijn, dankzij hun dekschilden, moeilijker te bestrijden met deze producten).  Opgelet: gebruik deze gewasbeschermingsmiddelen steeds veilig, lees de gebruiksaanwijzing en volg deze nauwgezet op (het verkeerd gebruik kan schadelijk zijn voor bijen of voor in het water levende organismen).
De coloradokever en de larven ervan werden en worden door de landbouwers reeds bestreden op de aardappelvelden. Maar om te voorkomen dat de coloradokever de komende jaren verder oprukt zullen ook de landbouwers in de toekomst extra aandacht moeten besteden aan het vermijden van aardappelopslag in andere teelten en de bestrijding van de coloradokever op de aardappelopslag in deze andere teelten.

Terug naar alle nieuws