rss

Infomarkten Moervaartvallei op 3 oktober (Wachtebeke) en 10 oktober (Moerbeke)

Samen met de landbouworganisaties en de natuurverenigingen maakte de Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers in 2016 een toekomstvisie voor de inrichting van nieuwe natuurgebieden én het vrijwaren van een aantal gebieden voor de beroepslandbouw in de Moervaartvallei. Dit voorstel kreeg de steun van de gemeenten Wachtebeke, Moerbeke en de stad Gent, de provincie en het havenbedrijf. Het vormde de basis voor een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, een nieuw open ruimteproject en een landinrichtingsproject voor de Moervaartvallei.

Op 14 juli 2017 stelde de Vlaamse Regering het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Moervaartvallei fase 1 voorlopig vast. Het ruimtelijk uitvoeringsplan duidt aan welke gebieden geschikt zijn voor de landbouw, welke gebieden bedoeld zijn voor natuurontwikkeling en welke erfgoedelementen belangrijk zijn in de Moervaartvallei. De gedetailleerde plannen kan je via deze link raadplegen: www.ruimtelijkeordening.be/GRUPS (doorklikken op ‘Moervaartvallei fase 1’) of bij de betrokken gemeenten.

En nu is het de beurt aan de bevolking…

De Vlaamse overheid organiseert een openbaar onderzoek van 12 september tot en met 10 november 2017. Gedurende twee maanden kan iedereen de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Tijdens dit openbaar onderzoek worden twee lokale infomarkten georganiseerd waar eigenaars, pachters, bewoners en geïnteresseerde burgers terecht kunnen met vragen en opmerkingen over het plan.

Op deze infomarkten kan u ook meer te weten komen over het landinrichtingsproject en het strategisch openruimteproject Moervaartvallei. Met deze instrumenten kunnen we samen tot een mooie Moervaartvallei komen waar landbouw en natuur maar ook recreatie, erfgoed, water, … hun plaats hebben.

Heb je vragen hierover of wil je gewoon meer weten? Wil je weten hoe je bezwaren of adviezen kan indienen? Wilt u de plannen inkijken? Heeft u andere vragen? Kom dan in oktober naar een van deze infomarkten :

3 oktober 2017 : Wachtebeke

  • Cultuurhuis Safarken, J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke
  • 18.00 - 21.00 u

10 oktober 2017 : Moerbeke

  • Middenschool De Moerbei, Hospicestraat 16, 9180 Moerbeke
  • 18.00 - 21.00 u

Alle info is ook te vinden op onze website: www.moervaartvallei.be 

Terug naar alle nieuws