rss

Vervangen bomen Lindenplaats

Het gemeentebestuur heeft beslist om de bomen op de Lindenplaats te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. De 22 lindebomen zullen nog dit najaar worden gekapt en vervangen door nieuwe lindebomen.

Van de 22 lindebomen op de Lindenplaats zijn er heel wat in minder goede staat: de stammen zijn (groten)deels hol of de bomen vertonen (grote) holtes. Uit het advies van de diensten van het Agentschap voor Natuur en Bos en uit de controle die werd uitgevoerd door de gemeentelijke technische dienst en de milieudienst is gebleken dat een 10-tal bomen in slechte staat zijn, en dus de komende jaren zullen moeten gekapt worden omdat ze een gevaar vormen of in de nabije toekomst een gevaar zullen vormen. Omdat er dit jaar reeds enkele bomen moeten worden gekapt omwille van acuut gevaar en er ook de komende jaren nog bomen zullen moeten gekapt worden omwille van veiligheidsredenen, heeft het gemeentebestuur beslist om de volledige dubbele bomenrij dit jaar te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Het gemeentebestuur kiest ervoor om alle bomen tegelijk te kappen, dit omdat de waarde van een dergelijke bomenrij of dreef vooral ligt in de combinatie van uniformiteit, gelijkjarigheid en volledigheid. 

Omdat de lindebomen heel wat holtes vertonen waarin mogelijks enkele vleermuizen verblijven is beslist om de bomen reeds begin oktober te kappen. Dit is immers de minst ongunstige periode voor de vleermuizen: de zomerkolonies zijn dan uit elkaar gevallen, de vleermuizen zijn nog niet in winterslaap en kunnen op dat moment nog op zoek naar een andere verblijfplaats. De bomen zullen na het kappen niet onmiddellijk worden weggehaald, dit om vleermuizen die eventueel in de bomen zouden verblijven de gelegenheid te geven om op zoek te gaan naar een andere verblijfplaats. Na het kappen en verwijderen van de bomen zullen de plantgaten worden voorbereid zodanig dat in de loop van de maand november (afhankelijk van de weersomstandigheden) nieuwe bomen kunnen worden aangeplant. De heraanplant zal worden uitgevoerd met winterlinde (ook wel kleinbladige linde genoemd). Om sneller opnieuw een mooie dubbele rij lindebomen te bekomen heeft het gemeentestuur ervoor gekozen om de heraanplant uit te voeren met bomen van een grotere plantmaat.

linde 1
Klik om te vergroten
  
linde 1
Klik om te vergroten

linde 3
Klik om te vergroten
  
linde 4
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws