rss

Mijn DOSSIER

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het u mogelijk maakt uw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige make-over en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan u uw gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in uw dossier rapporteren, uw contactgegevens doorgeven en checken wie uw gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze u de kans geeft attesten uit het Rijksregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar u zich ook bevindt, te downloaden of af te drukken.

Daarnaast biedt het Rijksregister u, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis uw contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en e-mailadres.

Juridische waarde?

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?

Om u te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heeft u uw elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers. De meest recente driver kan u hier vinden. Van zodra uw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan u met behulp van uw eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen. U surft naar het volgend adres: https://mijndossier.rrn.fgov.be

Voor u toegang krijgt tot uw gegevens in Mijn DOSSIER, zal u uw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert.

Meer info?

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kan u contact opnemen met de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken:

Helpdesk BELPIC

02 518 21 16 – helpdesk.belpic@rrn.fgov.be