rss

Voltijds werkman groendienst

Het gemeentebestuur van Moerbeke gaat over tot de aanwerving van

EEN VOLTIJDSE WERKMAN GROENDIENST m/v

(schaal E1-E3)

38 uur per week

1 werkman voor de groendienst (E1-E3)

Aanwervingsvoorwaarden:

   
 • Minimum 18 jaar oud zijn
 •  
 • Geen specifieke diplomavereiste
 •  
 • Lichamelijk geschikt zijn
 •  
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (getuigschrift van goed gedrag en zeden niet ouder dan drie maanden)
 •  
 • Slagen in het aanwervingsexamen
 •  

Wij bieden:

   
 • Een contract van onbepaalde duur
 •  
 • Brutojaarwedde niet geïndexeerd E1-E3 (100%): min. 13.250 euro – max. 16.550 euro
 •  
 • Maaltijdcheques aan 7 euro
 •  
 • Gratis hospitalisatieverzekering na één jaar dienst.
 •  
 • Fietsvergoeding
 •  
 • Een interessante vakantieregeling
 •  

Functie:

Werkman E1-E3: Je werkt mee in de ploeg die in staat voor het groenonderhoud in de gemeente – Je onderhoudt het kerkhof – Je helpt mee het zwerfvuil op te ruimen – Je maait gras met zelftrekkende of zittende grasmaaier – Bosmaaien, boomzagen, haagscheren en snoeien – Je staat in voor onkruidbeheersing voor perken, plantsoenen en wegbermen door wieden, branden, borstelen,.. –  Je zaait gras en plant bomen en struiken aan – Je maakt de straatgoten schoon, de voetpaden, fietspaden en pleinen – In de herfst ruim je bladeren op en in de winter sta je in voor het strooien van zout – Je staat in voor het water geven aan bloemen en planten.

Profiel:

Je hebt reeds enkele jaren ervaring – Je bent in het bezit van een rijbewijs B/BE – Je bent in het bezit van certificatie betreffende het veilig en kundig werken met arbeidsmiddelen of bereid dit op korte termijn te behalen – Je slaagt in een aanwervingsexamen – Je bent een team-player en bereid de handen uit de mouwen te steken – Je bent resultaat-, kwaliteit- en klantgericht – Je bent collegiaal en flexibel Je bent bereid om bijkomende taken en verantwoordelijkheden uit te voeren en op te nemen indien de werking van de gemeente dit vereist.

Interesse:

Je kandidatuurstelling, vergezeld van je cv dient uiterlijk tegen 12 maart 2018 toe te komen per aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke.

Meer informatie over deze functie is te verkrijgen op het secretariaat of raadpleegbaar via www.moerbeke.be

Terug naar alle nieuws