rss

Provincieraad stelt Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke definitief vast

De Oost-Vlaamse provincieraad stelde op woensdag 28 februari 2018 het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Suikerfabrieksite en omgeving Moerbeke definitief vast. Na afloop van de wettelijke procedure en publicatie in het Belgisch Staatsblad, kan het PRUP vanaf eind april 2018 effectief in werking treden en kan de realisatie beginnen.

Samen met de Moerbekenaars hebben verschillende partners nagedacht over de toekomst van de suikerfabrieksite en omgeving. De Provincie Oost-Vlaanderen is coördinator van het project. 

Gedeputeerde Martine verhoeve,  bevoegd voor Ruimtelijke planning, zegt: “Na alle participatiemomenten hebben we de ideeën en suggesties van de Moerbekenaar verwerkt in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP. Dat heeft de Oost-Vlaamse provincieraad nu definitief vastgesteld.”

“Het plan is het resultaat van een mooi participatietraject." Vult Robby De Caluwé, burgemeester van Moerbeke, aan. "Tijdens verschillende participatiemomenten was er steeds een talrijke opkomst van geïnteresseerde Moerbekenaars die graag hun mening wilden geven. Het buurtmoment in augustus was het slotmoment met meer dan 600 bezoekers.”

Het vervolg van de wettelijke procedure bevat nog een periode van 30 dagen met een schorsingsmogelijkheid voor de Vlaamse regering. Nadien volgt een publicatie in het Belgisch Staatsblad en 14 dagen later treedt het effectief in werking, dat zal vanaf eind april 2018 zijn. Eens het PRUP in werking treedt, kan de effectieve realisatie beginnen. Ontwikkelaars kunnen een vergunning indienen, die de gemeente Moerbeke zal bekijken en verlenen indien dat past binnen de bepalingen van het PRUP.

De inhoud van het PRUP is terug te vinden via www.oost-vlaanderen.be/suikerfabriek.

Terug naar alle nieuws