rss

Een propere gemeente, we willen het toch allemaal?

In Moerbeke zijn ze geen onbekend fenomeen meer, de Propere Pioniers die samen met onze technische dienst en de afvalintercommunale IDM zorgen voor de netheid van onze gemeente. Ondertussen zijn ze met 25, vrijwilligers die zich storen aan zwerfvuil en er ook de strijd tegenaan gaan door regelmatig hun buurt proper te houden. Dit weekend trekken ze er gezamenlijk op uit om Moerbeke een grote lenteschoonmaak te geven, de jeugd van het Rode Kruis helpt hen mee en de week nadien werken de scouts de overgebleven delen af. Dit gebeurt allemaal tijdens de nationale lenteschoonmaak die door Mooimakers (het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten) wordt georganiseerd. Deze terugkerende opruimacties in de maand maart zijn intussen een echte traditie geworden in Moerbeke. En spijtig genoeg zijn ze nodig, want zwerfvuil blijft een eeuwig durende strijd.

Je ziet het zelf maar al te vaak. De wegbermen liggen bezaaid met blikjes, flesjes en ander afval. Het zwerfvuil verstoort de netheid van de gemeente, vervuilt de natuur en de waterlopen en verhindert het maaien van de grasbermen. Bovendien kost het opruimen van al dat vuil veel geld. Recent onderzoek wees uit dat de kosten voor het opruimen van al dit afval oplopen tot 155 miljoen euro In Vlaanderen. Als we de berekening maken voor Moerbeke komen we uit op een jaarlijkse kost van al snel 50.000 EUR. Samen met onze afvalintercommunale IDM en Mooimakers schakelen we dan ook nog een versnelling hoger in de strijd tegen dit ontwijkgedrag door sensibilisering op te drijven, het vuilnisbakkenbeleid in onze gemeente onder de loep te nemen, maar ook door volop in te zetten op handhaving: vaststellen, opruimen, identificeren en sanctioneren.

Een propere gemeente = meer dan zwerfvuil rapen alleen

Die massale opruimacties zijn geen overbodige luxe en geven bovendien een belangrijk signaal naar de vervuilers. Maar ze zijn maar een klein onderdeel van het hele zwerfvuilbeleid dat IDM en de gemeente Moerbeke voeren in deze strijd. Regelmatig worden allerhande sensibiliseringsacties op touw gezet en op het terrein wordt er intensief samengewerkt met politie om sluikstorten aan te pakken en de daders te vatten. Zo wordt elk sluikstort door de politiediensten gelabeld en onderzocht op mogelijke daders, in 2017 werden er zo 48 meldingen opgevolgd en bij positieve identificatie gesanctioneerd. Ook de technische dienst houdt mee een oogje in het zeil en zijn regelmatig op pad, net zoals de Propere Pioniers, om samen het zwerfvuil de baas te blijven. Op evenementen worden er dan weer heel wat afvalcontainers geplaatst om het afval te verzamelen en na grote evenementen passeert de veegwagen om alles terug proper te vegen. Ook staan er 72 publieke vuilbakjes verspreid over de gemeente die wekelijks worden geledigd.

En toch werd er vorig jaar in Moerbeke 4.455 kg afval in onze natuur of op de grond gedumpt. Gelukkig kwam er ook 7.300 kg afval terecht in de straatvuilnisbakjes, alhoewel we hier soms ook afval uit eigen huis in terugvinden, niet de bedoeling want ook dit is een vorm van sluikstorten. Het opruimen van al het zwerfvuil, sluikstorten, vegen van de straten en leegmaken van de vuilnisbakjes kost onze gemeente jaarlijks al gauw 50.000 EUR.  

Wil jij als Moerbekenaar ook een belangrijke rol spelen?

Zeg jij ook nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Word dan ook Propere Pionier en engageer je om een stukje buurt net te houden. Dit kan gaan van het onderhouden van een plantenvak tot het opruimen van zwerfvuil, het melden van sluikstorten of beschadigingen aan glasbollen & vuilnisbakjes,... Ieder volgens zijn mogelijkheden met de ondersteuning en waardering van IDM en Moerbeke!

Als Propere Pioniers word je voorzien van het nodige materiaal (fluovestjes, grijpstokken, handschoenen en afvalzakken) en eens je voldoende afval verzameld hebt, komt IDM het bij je thuis ophalen. In Moerbeke zijn er al 25 Propere Pioniers actief, maar in de 6 gemeenten van IDM zijn ze bijna met 250. Een warme oproep daarom om samen met ons de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan. Aarzel niet en klik even door voor meer info en inschrijving voor dit mooie project www.idm.be/propere-pioniers. Moerbeke proper, samen lukt het.

Terug naar alle nieuws