rss

Planning veegplan Moerbeke - Ecologische onkruidbestrijding

Dit voorjaar introduceert het gemeentebestuur een veegplan om straten te reinigen en rein te houden, en dit op een ecologische manier, zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Bij een veegbeurt wordt de gemeentelijke tractor met onkruidborstel ingezet, in duo met een veegwagen van IDM. Op deze wijze worden vuil en onkruid op een efficiënte en effectieve wijze losgeborsteld, samengeveegd en opgezogen.

Uiteraard zal een eerste veegbeurt doorheen onze gemeente flink wat werk vergen, en over verschillende dagen/weken moeten worden gespreid. Echter op termijn wordt gestreefd naar een periodiek veegbeurtsysteem waarbij straten twee tot vier keer per jaar onder handen kunnen worden genomen.

Bepaalde straten vereisen een parkeerverbod tijdens de veegwerken. Voor deze straten zal de betreffende planning worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website.

Straten die geen parkeerverbod vereisen worden niet op specifieke datum ingepland, om flexibiliteit van de uitvoering toe te laten.

Het gemeentebestuur vraagt met aandrang om het parkeerverbod strikt na te leven. Indien nodig zal, in samenwerking met de lokale politie, streng worden opgetreden tegen overtreders.

Planning info betreffende veegronde:

GEEL = Parkeerverbod

Datum

Straat

27/6-29/6

Collemansbrug

27/6-29/6

Keizershoek aansluiting Collemansbrug

27/6-29/6

Bloemenwijk

27/6-29/6

Fazantenlaan

27/6-29/6

Drongendreef noord + Zandberg

27/6-29/6

Kruisstraat zuid

27/6-29/6

Schuttershof

27/6-29/6

Spelonckvaart

27/6-29/6

Oostvaart (kassei)

27/6-29/6

Pereboomsteenweg zuid

27/6-29/6

Oostvaart (asfalt)

27/6-29/6

Klein Sinaaistraat

27/6-29/6

Merlanstraat

27/6-29/6

Coufferingstraat

27/jun

de Kerchovestraat - oostzijde

27/jun

Parking begraafplaats center

27/jun

Boekweithof

27/6-29/6

Heirweg

27/6-29/6

Heirweg

27/6-29/6

Vossel

27/6-29/6

Beverijstraat

29/jun

Hospicestraat

29/jun

de Kerchovestraat - westzijde

27/6-29/6

Accacialaan/Dennenlaan (wijk)

27/6-29/6

Polstraat pleintje

27/6-29/6

Polstraat

27/6-29/6

Moerhofstraat

27/6-29/6

Voetbal oprit

27/6-29/6

Maluslaan

27/6-29/6

Sportlaan

27/6-29/6

Vlinderhof + sporthal

27/6-29/6

Korte Damstraat - oostzijde

27/6-29/6

Dambrug rotonde

27/6-29/6

Damstraat (rich. CP) - noordzijde

27/6-29/6

Fietsroute

27/6-29/6

Korte Damstraat - westzijde

27/6-29/6

Damstraat (rich. CP) - zuidzijde

27/6-29/6

Suikerstraat

27/6-29/6

Zate

Terug naar alle nieuws