rss

Gebruiksreglement Pergola

Retributie op het gebruik van de gemeentelijke accommodatie in het gemeentepark.

Recent werd een pergola voorzien in het gemeentepark waarvan gebruik kan worden gemaakt door burgers en verenigingen. Deze accommodatie is voorzien van een water- en elektriciteitsaansluiting.

Voor het gebruik van deze accommodatie, met de voorziene nutsaansluitingen, wordt een vergoeding aangerekend ter dekking van de kosten. Deze vergoeding is een forfaitair bedrag van € 25,00, ongeacht het verbruik.

Bovendien wordt er een waarborg gevraagd ten bedrage van € 100,00 voor het gebruik van de accommodatie in het gemeentepark. Deze waarborg moet betaald worden voor het gebruik.