rss

bekendmaking gemeenteraadszitting 29 mei 2018.

BEKENDMAKING

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 9180 Moerbeke, brengt ter kennis van de belangstellenden dat tijdens de gemeenteraadszitting van 29 mei 2018 volgende agendapunten werden goedgekeurd.

DAGORDE

Openbare zitting:

 1. - GR/2018/037 - Goedkeuring notulen vorige gemeenteraadszitting.

 2. - GR/2018/038 - Jaarrekening 2017.

 3. - GR/2018/040 - Goedkeuring aanpassing gemeentelijke dotatie 2018 voor de hulpverleningszone centrum.

 4. - GR/2018/042 - Advies over de toetreding van nieuwe gemeenten tot de hulpverleningszone centrum.

 5. - GR/2018/046 - Aankoop gesubsidieerde schuilhuisjes en fietsenstallingen bij De Lijn, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 6. - GR/2018/045 - Aankoop meubilair voor de gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef, goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 7. - GR/2018/039 - Imewo: kennisname agenda algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

 8. - GR/2018/047 - Zefier: kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

 9. - GR/2018/048 - TMVS dv: kennisname agenda gewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag.

 10. - GR/2018/043 - Goedkeuring raamovereenkomst project Moervaartvallei.

 11. - GR/2018/041 - Engagementsverklaring tot deelname aan eerstelijnszone Waasland.

 12. - GR/2018/044 - Opmaak van een masterplan voor het centrum van de gemeente-goedkeuring visie-tekst en selectie kandidaten.

 13. - GR/2018/051 - Kennisname agenda gewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag. (bij hoogdringendheid)

 14. - GR/2018/052 - Kennisname agenda buitengewone algemene vergadering en goedkeuring stemgedrag. (bij hoogdringendheid)

 15. - GR/2018/049 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd:

  Concrete opvolging inrichting site suikerfabriek na publicatie in BS en in voege treding besluit.

 16. - GR/2018/050 - Toegevoegd punt door fractie CD&V op de dagorde gevraagd: Prospectie en beslissing tot samenwerking van Moerbeke met Gemeente Lokeren met het Huis van het Kind.

De lijst met de beknopte beschrijving van de dagorde ligt ter inzage van het publiek vanaf

04-06-2018 tot en met 24-06-2018 tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

U kunt inzage nemen van voormelde lijst op het bureau secretariaat.

9180 Moerbeke, 1 juni 2018.

K. Van de SompelR. De Caluwé

Algemeen directeurBurgemeester-Voorzitter

Terug naar alle nieuws