rss

Infovergadering aanleg openbare vul- en spoelplaats in Moerbeke

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat meer en meer onder druk. Vanuit milieustandpunt wordt de kritiek op deze producten steeds luider.

Onze maatschappij maakt heel wat kritische opmerkingen. Vooral de verontreiniging van het oppervlaktewater geeft aanleiding tot een negatief imago en geeft aanleiding tot het verbod of beperkingen op talrijke producten. Denken we maar aan terbuthylazine, linuron, isoproturon, enz.

Daarom is het hoog tijd om hier als land- en tuinbouwsector op te reageren en te tonen dat door het respecteren van de Goede Landbouwpraktijken milieuproblemen vermeden kunnen worden.

Moerbeke-Polder wil een praktisch antwoord geven op deze problematiek. Als openbaar bestuur willen we samen met de telers het engagement aangaan om in eigen regio het oppervlaktewater zuiver te krijgen. In samenwerking met het Gemeentebestuur, Vlaamse Overheid (LNE, VMM, Provincie… ), Europa en geëngageerde partners (PCG, Inagro, Bayer, Beutech, Spranco-Matic, ABS, Boerenbond, …) heeft Moerbeke-Polder het initiatief genomen om een project in te dienen voor een overdekte gemeenschappelijke vul- en spoelplaats. Op die manier kan in de ruime regio puntvervuiling voorkomen worden en kan de grootse bron van contaminatie opgelost worden. Dit ingediende project kan na goedkeuring rekenen op de financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen.

Dit initiatief kan er voor zorgen dat niet elke land- en tuinbouwer afzonderlijk de investering op zijn eigen bedrijf moet doen. Samen zoeken naar een oplossing is hier de boodschap, proactief reageren op wat ooit een verplichting kan worden.

Het bestuur van Moerbeke-Polder rekent hierbij op engagement en participatie in dit ambitieus project.

Op donderdag 21 juni om 19u30 willen zij dit project toelichten en bekend maken wat er van elke landbouwer verwacht wordt. Mis deze afspraak niet zodat u vanaf de beginfase betrokken bent en inspraak hebt bij de ontwikkeling van dit project.

Locatie : Buurthuis Kruisstraat - Weststraat 13, 9180 Moerbeke-Waas

Programma :

19:30 u : Ontvangst met broodjes

20:00 u : Problematiek van de verontreiniging van het oppervlaktewater

20:45 u : Voorstelling van het project

21:15 u : Wat wordt er van u als teler verwacht / mogelijkheden van een coöperatie

21:30 u : Discussie / opmerkingen op het project

22:00 u : Besluit en verdere stappen/initiatieven

22:30 u : Nabespreking

Mis deze afspraak met de toekomst niet!

Inschrijving verplicht.

Graag uw deelname bevestigen:

E-mail: moerbekepolder@skynet.be

Tel: 0474/56.56.31 (Ann Dieleman)

website spoelvulplaats
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws