rss

Update wegenwerken

Het gemeentebestuur krijgt de vraag of de wegenwerken voorlopig zijn stilgelegd of niet. Dit is absoluut niet het geval. Momenteel is de aannemer bezig  in de Oostvaart en Dorpvaart. Deze week werden ook de voorbereidende werken in de straten gestart waar binnenkort de asfaltlaag wordt vernieuwd (oa in de Melkerijstraat, Korte Damstraat, ... werden voorbereidende veegwerken uitgevoerd). Het parkeerverbod is dus wel degelijk nodig daar. Zolang de weg het toelaat, mag het verkeer er wel nog door.

De betonklinkers aan het einde van Terwestvaart moeten tot maandag uitdrogen. De dubbele versperring die er dus staat, mag niet worden weggehaald! Wie trouwens verkeerssignalisatie wegneemt of verplaatst, kan een zware sanctie verwachten. Het brengt niet alleen de andere weggebruikers en de wegenwerkers in gevaar, het kan ook extra kosten voor het gemeentebestuur (en dus alle inwoners) met zich meebrengen. Het is niet omdat het lijkt dat er niet gewerkt wordt, of omdat het lijkt dat de werken afgerond zijn, dat men eigenhandig wegversperringen mag verplaatsen of verkeersborden mag wegnemen. Wat betreft de toegankelijkheid van de wegen: wanneer een straat niet toegankelijk is, of er niet mag worden geparkeerd, zal de aannemer de nodige borden plaatsen om dat aan te duiden.

Er is momenteel dus eigenlijk niets te communiceren, want de werken verlopen nog steeds volgens planning en zoals eerder gecommuniceerd. De aannemer heeft in totaal 40 werkdagen om de werken te voltooien, maar zal vermoedelijk sneller gedaan hebben.

Terug naar alle nieuws