rss

Opgepast met vuurwerk!

De schitterende kleuren van vuurwerk in de donkere hemel hebben jong en oud altijd al gefascineerd. De eindejaarsperiode is een favoriete tijd voor het afsteken van vuurwerk. Het gemeentebestuur wenst haar burgers te waarschuwen voor het gebruik van vuurwerk.

Ten eerste verbiedt het reglement gemeentelijke administratieve sancties het afsteken van vuurwerk. Uitzonderlijk kan wel een toelating worden verleend door de burgemeester voor zover:

  • dit minstens 1 maand vooraf en schriftelijk wordt aangevraagd,
  • flankerende maatregelen i.v.m. de brandveiligheid worden getroffen,
  • een gunstig advies wordt afgeleverd door de brandweer.

Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een administratieve geldboete. Het reglement gemeentelijke administratieve sancties is terug te vinden via deze link.

Om veiligheidsredenen wordt echter afgeraden om vuurwerk af te steken. Vuurwerk is geen speelgoed, het is een explosief. Er zijn voldoende professioneel georganiseerde vuurwerkmanifestaties waar iedereen, onder veilige omstandigheden, feestelijk kan genieten van vuurwerk.

De gevolgen van een ongeval met vuurwerk zijn immers vaak niet te onderschatten. De vingers (32%), handen (25%), ogen (15%) en het hoofd zijn de lichaamsdelen die het vaakst getroffen worden. Eén slachtoffer op twee loopt brandwonden op. Pas ook op voor oorschade. De populaire strijker haalt 160 decibel of meer. Dit is zo maar eventjes 20 decibel boven de pijngrens. Ter vergelijking: een opstijgend straalvliegtuig produceert op 100 meter afstand 125 decibel, discotheken zijn goed voor 110 decibel.

Een bijzondere aandacht willen we ook vestigen op het gebruik van zogenaamde “wensballonnen”. Deze kunnen immers zeer gemakkelijk brand veroorzaken vele kilometers verder. Om die reden zijn wensballonnen dan ook uitdrukkelijk verboden.

Daarenboven willen wij uitdrukkelijk het welzijn van de dieren onder de aandacht brengen. Elk jaar immers, raken er dieren tijdens de eindejaarsfeesten vermist, gewond of worden ze binnengebracht in een dierenasiel omdat ze schrikken van vuurwerk.

Dieren in huis kunnen stress ervaren en zichzelf verwonden in hun pogingen om veilige oorden op te zoeken. Dieren buiten kunnen uitbreken en vluchten waardoor ze zichzelf en zelfs andere weggebruikers kunnen verwonden.

Belangrijk:

Ook op oudejaarsnacht staan dierenopvangcentra ter beschikking van de politie. Bel bij een noodgeval steeds naar 101.

Raadpleeg ook de belangrijkste gevaren en de manieren om ze te vermijden via deze flyer (pdf, 2.3 MB), ontwikkelt door de FOD Economie. 

Terug naar alle nieuws