rss

Verkiezingen: Inschrijving EU-burger op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019

Burgerzaken

Lindenplaats 7
9180 MOERBEKE
tel. 09 346 80 05
Mail ons

Openingsuren

Ook bancontact beschikbaar

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Bent u een Europese burger en verblijft u in België, dan kunt u deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement en stemmen voor de kandidaten op de Belgische lijsten. 

Je kunt je enkel inschrijven als kiezer voor de Europese verkiezingen. Let op, de Belgische kiezers kiezen ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Wie kan op 26 mei 2019 stemmen ?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

 • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 maart 20119 ; 
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Moerbeke op 1 maart 2019  ;
 • Minstens 18 jaar oud zijn op 26 mei 2019 ;
 • Over stemrecht beschikken op 26 mei 2019  (niet geschorst zijn of uitgesloten zijn van het kiesrecht) ;
 • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst op 1 maart 2019.

Aanvraag indienen?

 • Vul het inschrijvingsformulier (pdf, 66.6 kB) in.
 • Maak een kopie van je identiteitsdocument (bv. identiteitskaart, vreemdelingenkaart, …)
 • Bezorg ons het ingevulde en ondertekende formulier en de kopie van je identiteitsdocument uiterlijk op 28 februari 2019 door:
  • Persoonlijke afgifte bij de dienst Verkiezingen
  • of per post t.a.v. dienst Verkiezingen, Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke
   Opgelet: We raden je aan om je aanvraag voor 15 februari 2019 te doen. Als er documenten ontbreken, heb je nog tijd om die te bezorgen. 

Het gemeentebestuur controleert uw aanvraag en stelt u nadien via een aangetekende brief op de hoogte of u als kiezer wordt erkend.

Bij goedkeuring van uw inschrijving op de kiezerslijst bent u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. U kunt dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

Wenst u niet ingeschreven te worden op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen, dan hoeft u verder niets te doen.

Meer info?

Meer info over de uitoefening van uw stemrecht en uw recht op verkiesbaarheid als EU-burger in België bij de verkiezingen van het Europees Parlement? Surf dan naar http://www.europeanelections.belgium.be (beschikbaar in 24 talen).