rss

Klachtenwegwijzer

Een klacht tegen besluiten kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid. Surf naar de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur voor meer informatie.