rss

Update werken Eksaardsedam: Rijbaan terug open vanaf dinsdag 4 juni t.e.m. maandag 5 augustus 2019

Vanaf maandag 20 mei 7.00 u voert de firma Audebo NV werken uit in opdracht van Riopact t.h.v. de Eksaardsedam in het kader van de ontdubbeling van de rioleringen. Regenwater en vuil water worden gescheiden, de gemeente Moerbeke heeft van die werken gebruik gemaakt om ook extra werken uit te voeren. De werken duren tot eind dit jaar.

Het project verloopt in twee fasen, een plan daarvan in bijlage. Fase 1: Eksaardsedam Zuid (ter hoogte van de horecacluster), en Fase 2: Eksaardsedam Noord (ter hoogte van de huizenrij kant Moerbeke). De werken starten met de Zuid-fase op 20 mei: heraanleg fietspad en plein met extra parkeerplaatsen, extra fietsenstallingen en groen. Deze werken duren tot maandag 3 juni.

Voor het noordelijk deel: snelheidsremmende maatregelen, asfaltering (beperken van geluid), parkeerplaatsen naast de huizen en verhoogde busopstap, zal vanaf 5 augustus de Eksaardsedam een langere periode worden afgesloten, momenteel wordt er nog gezocht naar een oplossing om voor lokaal verkeer de omleiding tot een minimum te beperken. Hierover later meer concrete informatie.

Er is in die periode geen doorgang voor gemotoriseerd voertuig mogelijk, ook de bussen van de Lijn (lijn 49: Lokeren-Zelzate) worden omgeleid, vervanghaltes worden voorzien, hierover binnenkort meer informatie via de website van De Lijn.

Fietsers, bestuurders van bromfietsen klasse A en voetgangers kunnen de Eksaardsedam tijdens de werken in beide richtingen blijven gebruiken. Handelszaken blijven tijdens de eerste fase bereikbaar via kant Moerbeke.

Eksaardsedam Zuid
Klik om te vergroten
 
Eksaardsedam Noord
Klik om te vergroten

Terug naar alle nieuws