rss

Masterplan Moerbeke: Uitnodiging tweede participatiemoment

In het voorjaar van 2019 is de gemeente Moerbeke gestart met de opmaak van een masterplan. Het masterplan onderzoekt het potentieel en de knelpunten van de gemeente en formuleert een visie op korte, middellange en lange termijn. Thema’s die hierbij aan bod komen, zijn onder andere de identiteit van Moerbeke en Moerbeke als ‘bastide’, de verbinding met het landschap en de omliggende wijken, een verkeerslus rond de kern, parkeren, routes voor fietsers en voetgangers, groen in de openbare ruimte, hoogbouw en een aantal belangrijke plekken zoals het park bij het gemeentehuis, het centrale fietspad, de Lindenplaats, de winkelstraat enz.

Op 29 april gingen we met een groep geïnteresseerde bewoners op wandel in de gemeente. Nadien zaten we samen om na te denken over de verschillende thema’s. Op basis hiervan hebben we onze eigen ideeën verder uitgewerkt. Deze ideeën willen we nu graag aan u voorstellen. Tevens willen we luisteren naar uw reacties. Daarom organiseren we een tweede participatiemoment op donderdag 3 oktober in de refter van gemeentelijke basisschool De Vlinderdreef, Zwaaikom 1, 9180 Moerbeke.

Tussen 17.00u en 21.00u kunnen de plannen bekeken worden en kan u terecht bij de ontwerpers met vragen en opmerkingen. Om 17.30u en om 19.00u geven we een presentatie waarin we uitleggen hoe we met de ideeën en bedenkingen uit het vorige participatiemoment zijn omgegaan. Daarnaast bespreken we de globale visie die daaruit is voortgevloeid en doen we enkele meer situatie gerichte voorstellen.

Voor een vlotte organisatie nodigen wij u uit uw aanwezigheid te bevestigen via masterplan@moerbeke.be.

Het masterplan geeft vorm aan het Moerbeke van morgen en van 2050.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid!

Terug naar alle nieuws