rss

Stookolietoelage

Heeft men recht op een verwarmingstoelage?

Men gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (G)
  • bulkpropaangas

NIET VOOR:

  • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
  • propaangas en butaangas in gasflessen

En men behoort tot één van de volgende categorieën:

Categorie 1: de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit:

én het gezinsinkomen is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen:

Categorie 2: de gezinnen met een laag inkomen
Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan 18.730,66 euro, verhoogd met 3.467,55 euro per persoon ten laste.

Categorie 3: de personen met schuldenoverlast
men geniet:

een collectieve schuldenregeling en bovendien heeft het Sociaal Huis vastgesteld dat men zijn verwarmingsfactuur niet kan betalen.

DAN heeft u recht op een verwarmingstoelage

Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort en van de prijs per liter.

Men moet contact opnemen met het Sociaal Huis binnen de 60 dagen na de levering van de stookolie.

Per winter en per gezin wordt er voor maximum 1.500 liter brandstof een verwarmingstoelage gegeven.

Voor in kleine hoeveelheden aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 100 euro.

Contacteer het sociaal huis, klik hier.

Maatschappelijk werker 
Stephanie Poppe
Tel. 09 326 71 94

Maatschappelijk werker 
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Maatschappelijk werker 
Naomi Van Osselaer
Tel. 09 326 71 96