rss

De Lokale adviescommissie

Omschrijving

De Lokale Adviescommissie (LAC) bestaat uit een vertegenwoordiger van de energieleverancier, de voorzitter of een afgevaardigde van het Sociaal Huis, een LAC mandataris distributie netbeheerder Fluvius, LAC voorzitter (maatschappelijk werker van het Sociaal Huis) en LAC secretaris (maatschappelijk werker van het Sociaal Huis).

Iedereen heeft, volgens het decreet van 20 december 1996, steeds recht op een ononderbroken en minimale levering van elektriciteit, gas en water voor huishoudelijk gebruik. Elektriciteit, gas en water mogen daarom enkel nog in uitzonderlijke gevallen worden afgesloten.

Als men schulden heeft bij de energiemaatschappijen kunnen zij overgaan tot het plaatsen van een toevoerbeperking. De energiemaatschappij kan dit pas doen na behandeling van uw dossier in de LAC.

Bovendien kan men pas overgaan tot afsluiting van de voorziening in uitzonderlijke omstandigheden namelijk wanneer de veiligheid in het gedrang komt of bij onwil, fraude of het niet opvolgen van een beslissing gemaakt op een LAC zitting.

Voorwaarden

Indien men in Moerbeke-Waas woont en schulden heeft bij Fluvius, de sociale energieleverancier, wordt men na een aantal aanmaningen automatisch opgeroepen door de Lokale Adviescommissie.

Indien men uitgenodigd wordt op een LAC zitting, is het belangrijk dat men er effectief aanwezig is om mee te zoeken naar een oplossing. 

Contactpersonen

Voorzitter LAC :

Maatschappelijk werker
Dorien Van de Voorde
Tel. 09 326 71 95

Secretaris LAC :

Maatschappelijk werker
Naomi Van Osselaer 
Tel. 09 326 71 96

Ma - woe - do - vrij

09.00u - 12.00u
13.30u - 16.30u (op afspraak)

Dinsdag

09.00u - 12.00u

13.30u - 16.30u