rss

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Zij worden om de 6 jaar verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De gemeenteraad vergadert maandelijks. In principe is dit elke laatste dinsdag van de maand.
Het college van burgemeester en schepenen komt in principe wekelijks samen.