rss

College van Burgemeester en Schepenen

Wenst u een afspraak met iemand van het college? Contacteer die persoon dan voor een afspraak.

Burgemeester

Robby De Caluwé (Open Vld) 
Wevershof 5
9180 MOERBEKE
gemeentehuis 09 326 93 97 - gsm 0476 62 55 77 -@rdecaluwe
Bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand, brandweer en civiele bescherming, politie en veiligheid, volksgezondheid en openbare hygiëne, verkeer en mobiliteit, onderwijs, personeelszaken, financiën, energiebeleid.

1ste Schepen

Pierre De Bock (Open Vld)
Ooststraat 15 a
9180 MOERBEKE
gsm 0475 83 63 23

Bevoegdheden: begraafplaatsen, land- en tuinbouw, lokale economie en kmo, patrimonium, plantsoenen, openbare werken, waterlopen en rioleringen, polders, landbouwwegen.

marc

2de Schepen

Marc Fruytier (Open Vld)
Statiestraat 53 a
9180 MOERBEKE
gsm 0486 40 32 89

Bevoegdheden: gelijke kansen, onthaal en communicatie, bibliotheek, cultuur, huisvesting.

thierry

3de Schepen

Thierry Walbrecht (Open Vld)
Fortstraat 5
9180 MOERBEKE
gsm 0477 84 47 55

Bevoegdheden: kerkfabrieken, afvalbeleid, containerpark, feestelijkheden, ruimtelijke ordening, juridische aangelegenheden, verzekeringen.

sarah poppe

4de Schepen

Sarah Poppe (Open Vld)
Opperstraat 95 A2
9180 Moerbeke
gsm 0479 40 13 30

Bevoegdheden: sport, jeugd, toerisme, kinderopvang, ontwikkelingssamenwerking.

rudy

OCMW-voorzitter en toegevoegd schepen

Rudy Van Megroot (Open Vld)
Eikenstraat 20
9180 MOERBEKE
gsm 0476 48 42 05

Bevoegdheden: betrekkingen met OCMW, gezins- en seniorenbeleid, sociale zaken.