rss

GBC (Gemeentelijke Begeleidings Commissie)

De gemeentelijke begeleidingscommissie is het overleg- en afsprakenplatform van de diverse partners bij de opmaak van het mobiliteitsplan. Binnen deze commissie volgen de betrokkenen beleidsactoren alle stappen binnen het planningsproces op.

In de Gemeentelijke Begeleidingscommissie van Moerbeke zijn opgenomen:

naam vertegenwoordiger

NMBS Holding

Christiane Van Rijckeghem

Agentschap wegen en verkeer O. -Vl. 

Vladimir Kostadinov

Erwin Sucaet

De Lijn

Micheline Steen

Politie regio Puyenbroeck

Mario De Witte

Fietsersbond

Christa Schaut

Provincie O. -Vlaanderen, dienst mobiliteit

Ilse Smitz

Departement ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed

Guido De Longie

CD&V

Van de Vijver Lut

Sp.a-Groen

Chantal Francis

NV-A

Clerc Christophe

Van Stappen Karel

burgemeester

De Caluwé Robby

Schepen

Fruytier Marc

Schepen

Walbrecht Thierry

Schepen

De Bock Pierre

Schepen

Poppe Sarah