rss

Sociaal woonoverleg

Het sociaal woonoverleg is eigenlijk geen ‘adviesorgaan’.

Het is een lokaal overleg tussen cvba Wonen, het OCMW en de gemeente om de sociale woonprojecten op elkaar af te stemmen.