rss

Financieel beheerder

Hilde De Block
tel. 09 326 93 93
e-mail

De financieel beheerder (voorheen: de ont­vanger) voert, samen met de rekendienst, het financieel beleid van de gemeentelijke overheid uit. De financieel beheerder coördineert alle financiële en budgettaire aangele­genheden. Zij doet de betalingen van alle uitgaven (lonen en wedden, betalingen aan aannemers en leveranciers) en int alle ontvangsten. Zij is verantwoordelijk voor de jaarlijkse op­maak en toelichting van de begrotingsreke­ning, de balans en de resultatenrekening.