rss

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD)

Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 richt elk OCMW vanaf 2019 verplicht een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst op.

Het bijzonder comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet Lokaal Bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

In Moerbeke bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit een voorzitter en 6 leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal zetels dat elke fractie heeft binnen de gemeenteraad (conform artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur).

Leden Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Open Vld

Rudy_VM Rudy Van Megroot

Eikenstraat 20                                                                    
9180 MOERBEKE

Veronique_VP

Veronique van Peperstraten

Schoolstraat 1
9180 MOERBEKE

Katrien_VH

Katrien Van Hijfte

Spelonckvaart 10
9180 MOERBEKE

Leden Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst CD&V+ en Mens 

Jean-Pierre_L

Jean-Pierre Leplae 

Prijckestraat 3
9180 MOERBEKE

Pia_D

Pia Delcourt

Prijckestraat 4
9180 MOERBEKE

Leden Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst N-VA 

Tom_S

Tom Scheepmans 

Kerkstraat 5
9180 MOERBEKE                                                                                    

Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst     

Thierry_W

Thierry Walbrecht

(Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en toegevoegd schepen)

Fortstraat 5
9180 MOERBEKE
gsm 0477 84 47 55

In toepassing van artikel 91 van het Decreet Lokaal Bestuur maakt de Algemeen Directeur de zetelverdeling van de verschillende politieke fracties en/of groepen van fracties van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst bekend:

Lijst Zetels in de raad Zetels in BCSD

Open Vld

10

3

CD&V+ en Mens

4 + 1

2

N-VA

2

1

17

6