rss

Vast Bureau

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW. De agenda's van het Vast Bureau vindt u onderaan terug. 

Voorstelling vast bureau

Robby_DC

Burgemeester

Robby De Caluwé (Open Vld) 
Wevershof 5
9180 MOERBEKE
gemeentehuis 09 326 93 97 - gsm 0476 62 55 77 -@rdecaluwe 
Bevoegdheden: Algemeen beleid, Brandweer en civiele bescherming, Politie en veiligheid, Volksgezondheid, Burgerlijke stand, Gelijke kansen, Financiën, Kinderopvang, Opvoedingsondersteuning, Onderwijs, Bibliotheek, Cultuur.

Stijn_DS

1ste Schepen

Stijn De Schepper (Open Vld) 
Varenstraat 34
9180 MOERBEKE
gsm 0486 74 68 86

Bevoegdheden: Onthaal, Personeelszaken, Toerisme, Feestelijkheden, Dorpsontwikkeling, Verkeer en mobiliteit.

Sarah_P

2de Schepen

Sarah Poppe (Open Vld) 
Opperstraat 95/A002
9180 MOERBEKE
gsm 0479 40 13 30

Bevoegdheden: Communicatie, Digitalisering/Smart city, Burgerparticipatie, Jeugd, Sport, Lokale economie/Middenstand.

Koen_M

3de Schepen

Koen Mertens (Open Vld) 
Bremstraat 11
9180 MOERBEKE
gsm 0497 58 19 12

Bevoegdheden: Energiebeleid, Duurzaamheid, Openbare werken, Patrimonium, Plantsoenen en begraafplaatsen, Rioleringen, ICT, Woonbeleid, Omgevingsbeleid.

Thierry_W

Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en toegevoegd schepen

Thierry Walbrecht (Open Vld) 
Fortstraat 5
9180 Moerbeke
gsm 0477 84 47 55

Bevoegdheden: Juridische aangelegenheden, Kerkfabriek, Verzekeringen, Land-tuinbouw, Waterlopen, Afvalbeleid, Gezins- en seniorenbeleid, Sociale zaken.

Agenda vast bureau


2019.01.07 (pdf, 327.3 kB)
2019.01.14 (pdf, 328.6 kB)