rss

Vast Bureau

Het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW. 

Voorstelling vast bureau

Robby_DC

Burgemeester

Robby De Caluwé (Open Vld) 
Wevershof 5
9180 MOERBEKE
gemeentehuis 09 326 93 97 - gsm 0476 62 55 77 -@rdecaluwe 
Bevoegdheden: Algemeen beleid, Brandweer en civiele bescherming, Politie en veiligheid, Volksgezondheid, Burgerlijke stand, Gelijke kansen, Financiën, Kinderopvang, Opvoedingsondersteuning, Onderwijs, Bibliotheek, Cultuur.

Stijn_DS

1ste Schepen

Stijn De Schepper (Open Vld) 
Varenstraat 34
9180 MOERBEKE
gsm 0486 74 68 86

Bevoegdheden: Onthaal, Personeelszaken, Toerisme, Feestelijkheden, Dorpsontwikkeling, Verkeer en mobiliteit.

Sarah_P

2de Schepen

Sarah Poppe (Open Vld) 
Opperstraat 95/A002
9180 MOERBEKE
gsm 0479 40 13 30

Bevoegdheden: Communicatie, Digitalisering/Smart city, Burgerparticipatie, Jeugd, Sport, Lokale economie/Middenstand.

Koen_M

3de Schepen

Koen Mertens (Open Vld) 
Bremstraat 11
9180 MOERBEKE
gsm 0497 58 19 12

Bevoegdheden: Energiebeleid, Duurzaamheid, Openbare werken, Patrimonium, Plantsoenen en begraafplaatsen, Rioleringen, ICT, Woonbeleid, Omgevingsbeleid.

Thierry_W

Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en toegevoegd schepen

Thierry Walbrecht (Open Vld) 
Fortstraat 5
9180 Moerbeke
gsm 0477 84 47 55

Bevoegdheden: Juridische aangelegenheden, Kerkfabriek, Verzekeringen, Land-tuinbouw, Waterlopen, Afvalbeleid, Gezins- en seniorenbeleid, Sociale zaken.

Aanverwante onderwerpen