rss

Klachtenwegwijzer

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. 

Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Via de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.