rss

aangifte beroepswijzigingPersoonlijke gegevens
(Je rijksregisternummer vind je rechts bovenaan je SIS-kaart.)
Beroepsinformatie
(Bij de aanvraag om inschrijving in de registers als titularis van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (vb. architect, verple(e)g(st)er, journalist) moet een officieel document als bewijs voorgelegd worden. Je kan dit opsturen per post of via e-mail (gescand document) of je kan het binnenbrengen bij de dienst burgerzaken. )