rss

aanvraag uitreksel van overlijdensakteGegevens van de aanvrager
(Je rijksregisternummer vind je rechts bovenaan je SIS-kaart. )
Gegevens van de overledene