rss

aanvraag uittreksel uit het strafregisterGegevens van de aanvrager
(Je rijksregisternummer vind je rechts bovenaan je SIS-kaart.)
(Duid aan welk document je wenst: Model 1 wanneer je in je activiteit niet in contact komt met minderjarige kinderen, Model 2 wanneer dat wel het geval is. )