rss

aanvraagformulier voor het gebruik van gemeentelijke lokalen of terreinenGelieve dit document minstens 1 maand voor de organisatie in te dienen.
Identificatie aanvrager
gebruik gemeentelijke lokalen of terreinen
(Selecteer uit deze lijst - Voor "Andere": selecteer in onderstaande lijst)
(Selecteer uit deze lijst - Let op: dit wordt enkel toegestaan in zeer uitzonderlijke gevallen)
(JJJJ-MM-DD)
(JJJJ-MM-DD)