Aanleg oprit

Als je een oprit wil aanleggen voor je woning of handelszaak, moet je een aanvraag indienen bij de gemeente voor het deel dat de private en openbare weg verbindt.

Voorwaarden

Per bouwperceel mag je maar één oprit aanleggen van 4 meter breed.

Procedure

Vul het docx bestandAanvraagformulier oprit.docx (100 kB) in en bezorg dit aan de gemeente. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt dit deel van de oprit aangelegd door de technische dienst van de gemeente of door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur.

Lees de volledige procedure en details in hetpdf bestandReglement aanleg oprit openbaar domein (198 kB) voor de aanleg van een oprit op openbaar domein.

Bedrag

De aanleg van een oprit door de technische dienst van de gemeente of door een aannemer aangesteld door het gemeentebestuur kost € 75,00/m2 (automatisch aangepast aan de index der consumptieprijzen).