Aanleg oprit

Als je een oprit wil aanleggen voor je woning of handelszaak, moet je een aanvraag indienen bij de gemeente voor het deel dat de private en openbare weg verbindt.

Voorwaarden

Per bouwperceel mag je maar één oprit aanleggen van 3,5 meter breed.

Procedure

Vul het docx bestandAanvraagformulier oprit.docx (23 kB) in en bezorg dit aan de gemeente. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen wordt dit deel van de oprit aangelegd door technische dienst van de gemeente.

Lees de volledige procedure en details in het pdf bestandReglement aanleg oprit openbaar domein (53 kB)voor aanleg oprit openbaar domein.

Bedrag

De aanleg van een oprit door de technische dienst van de gemeente kost € 50,00/m2 (afhankelijk index consumptieprijzen).