GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) verdiept zich in het ruimtelijk beleid van de gemeente Moerbeke.

Taken

De belangrijkste opdrachten van GECORO bestaan uit:

 • Advies geven over ruimtelijke planning
 • Opmerkingen en voorstellen geven over ruimtelijke ordening in het kader van Moerbeke 2050
 • Advies geven over bepaalde aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsaanvragen

Leden

In GECORO zetelen 9 leden:

 • Vertegenwoordiger tuinbouw
 • Vertegenwoordiger landbouw
 • Vertegenwoordiger natuur
 • Vertegenwoordiger industrie/werkgevers
 • Vertegenwoordiger werknemers
 • Vertegenwoordiger handelaars
 • 2 deskundigen
 • Voorzitter

Bevoegde schepen

Koen mertens - 3de schepen
Koen Mertens (Open Vld)
3de schepen
0497 58 19 12