Lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO)

Het lokaal overleg kinderopvang en opvoedingsondersteuning (LOKO) adviseert het gemeentebestuur over het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning.

Leden

In het LOKO zetelen voornamelijk onthaalouders, ouders, afgevaardigden van het onderwijs, oudercomités en individuen die zich voor dit thema willen inzetten.

Bevoegde schepen

Robby de Caluwé - Burgemeester
Robby De Caluwé (Open Vld)
Burgemeester
09 326 93 97
0476 62 55 77