Projectstuurgroep (PSG)

De projectstuurgroep (PSG) is een overlegstructuur waarin verschillende partners samenwerken aan de opmaak van een mobiliteitsproject. De betrokken beleidsactoren zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding, opmaak, opvolging en evaluatie van gemeentelijke mobiliteitsprojecten.

Leden

In de PSG van Moerbeke zetelen volgende leden: 

 • Initiatiefnemer
 • Vertegenwoordiger van Moerbeke
 • Vertegenwoordiger beleidsdomein MOW (Departement mobiliteit en openbare werken)  
 • Vertegenwoordiger betrokken weg- of waterwegbeheerder
 • Optioneel, vb. :
  • De Lijn
  • Fietsersbond
  • Politiezone Puyenbroeck
  • Departement Onroerend Erfgoed

Bevoegde schepen

Stijn Deschepper - 1ste schepen
Stijn Deschepper (Open Vld)
1ste schepen