Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité is het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW, naast het Vast Bureau.

Bevoegdheden

De taak van het bijzonder comité is om beslissingen te nemen over individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Decreet Lokaal Bestuur legt de bevoegdheden van het bijzonder comité vast.

Voorbeelden:  toekennen van een leefloon, ondersteuning bij schulden,...

Leden

In Moerbeke bestaat het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit een voorzitter en 6 leden. Het aantal zetels dat elke politieke fractie krijgt, wordt bepaald door het aantal zetels van deze fractie binnen de gemeenteraad.

Samenstelling

Thierry Walbrecht - voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd schepen
Thierry Walbrecht (Open Vld)
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd schepen
Rudy Van Megroot
Rudy Van Megroot (Open Vld)
Lid bijzonder comité sociale dienst
Veronique van Peperstraten - lid bijzonder comité sociale dienst
Veronique van Peperstraten (Open Vld)
Lid bijzonder comité sociale dienst
Katrien van Hyfte  - lid bijzonder comité sociale dienst
Katrien van Hijfte (Open Vld)
Lid bijzonder comité sociale dienst
Jean-Pierre Leplae - lid bijzonder comité sociale dienst
Jean-Pierre Leplae (CD&V)
Lid bijzonder comité sociale dienst
Pia Delcourt - Lid bijzonder comité sociale dienst
Pia Delcourt (MEnS)
Lid bijzonder comité sociale dienst
Tom Scheepmans - lid bijzonder comité sociale dienst
Tom Scheepmans (N-VA)
Lid bijzonder comité sociale dienst