Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW en bestaat uit de burgemeester, de leden van het schepencollege en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De hoofdtaak van het vast bureau is de voorbereiding van de raad voor maatschappelijk welzijn en de uitvoering van de raadsbeslissingen.

Het vast bureau vergadert wekelijks, deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten opvragen? Inwoners hebben het recht om bestuursdocumenten op te vragen bij de gemeente. Je kan een aanvraag indienen voor gratis inzage en/of uitleg bij een besluit.

Bezwaar indienen? Je kan een bezwaar indienen voor beslissingen die ingaan tegen het algemeen belang via de klachtenwegwijzer.

Samenstelling

Robby de Caluwé - Burgemeester
Robby De Caluwé (Open Vld)
Burgemeester
Stijn Deschepper - 1ste schepen
Stijn Deschepper (Open Vld)
1ste schepen
Sarah Poppe - 2de schepen
Sarah Poppe (Open Vld)
2de schepen
0479 40 13 30
Koen mertens - 3de schepen
Koen Mertens (Open Vld)
3de schepen
0497 58 19 12
Thierry Walbrecht - voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd schepen
Thierry Walbrecht (Open Vld)
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd schepen