Belastingen en retributies

Bekijk het overzicht van de belasting-, retributie-, en tariefreglementen.

Belastingen en retributies

Reglement Datum gemeenteraadsbeslissing
pdf bestandRetributiereglement PMD (96 kB) 26/03/2019
pdf bestandBelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen (211 kB) (gepubliceerd op 18/12/2020) 15/12/2020
pdf bestandBelastingreglement op het weghalen van sluikstort (131 kB) 17/12/2019
pdf bestandRetributie activiteitenaanbod sportdienst (486 kB) 29/01/2019
pdf bestandOpcentiemen op de onroerende voorheffing (153 kB) (gepubliceerd op 18/12/2020) 15/12/2020
pdf bestandAanvullende belasting op de personenbelasting (153 kB) (gepubliceerd op 18/12/2020) 15/12/2020
pdf bestandBelasting op tijdelijke privatisering openbaar domein (211 kB) 17/12/2019
pdf bestandReglement aanleg oprit openbaar domein (198 kB) (gepubliceerd op 28/01/2021) 26/01/2021
pdf bestandRetributiereglement aanvraag omgevingsvergunning, planologisch attest en stedenbouwkundig attest (152 kB) 17/12/2019
pdf bestandRetributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (142 kB) 17/12/2019
pdf bestandBelasting op tweede verblijven (143 kB) 17/12/2019
pdf bestandBelasting op onbebouwde percelen gelegen in een niet vervallen verkaveling (172 kB) 17/12/2019
pdf bestandRetributie op de afgifte van conformiteitsattesten (118 kB) 17/12/2019
pdf bestandBelasting op de ontgravingen (292 kB) 08/09/2020
pdf bestandRetributiereglement voor de individuele plaatsing van een behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).pdf (369 kB) 28/01/2014
pdf bestandBelastingsreglement kampeerterreinen (237 kB) 27/10/2020
pdf bestandBelasting vaste standplaatsen voor frituren (211 kB) 08/09/2020
pdf bestandBelasting op de caravans, woonaanhangwagens of andere soortgelijke verblijven (250 kB) 08/09/2020
pdf bestandBelasting op het afleveren van administratieve stukken (210 kB) 17/12/2019
pdf bestandGemeentelijk reglement op leegstand van gebouwen en woningen (813 kB) 26/05/2020
pdf bestandBelasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (134 kB) 17/12/2019

Tariefreglement

Reglement Datum gemeenteraadsbeslissing
pdf bestandTariefreglement sportterreinen (371 kB) 18/12/2018
pdf bestandTarieven begraafplaatsen (147 kB) 17/12/2019