Klachtenreglement

In het klachtenreglement staat de procedure voor klachtenbehandeling van het gemeentebestuur. De klachtencoördinator start deze klachtenprocedure op als een inwoner klacht indient over de dienstverlening van het gemeentebestuur.

Naam Datum raadsbeslissing
pdf bestandKlachtenreglement (507 kB) (gepubliceerd op 3/05/2021) 27/04/2021