Toegankelijkheidsverklaring

Gemeentebestuur Moerbeke streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig  het Bestuursdecreet van 18 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen. 

Naam Datum opmaak Datum laatste aanpassing
pdf bestandToegankelijkheidsverklaring (184 kB) 22/09/2020 22/09/2020