Corona-update Moerbeke: verstrenging maatregelen vanaf 27 juli 2020

  • 28 juli 2020

Beste Moerbekenaar,

Het is duidelijk dat de situatie betreffende Covid 19 terug verslechtert. We zien ons dan ook genoodzaakt om een aantal zaken op ons gemeentelijk grondgebied bij te sturen. Het spreekt voor zich dat strengere of ander maatregelen die nu en in de toekomst worden genomen door de nationale veiligheidsraad voorrang hebben op alle maatregelen die door de gemeente worden genomen.

De horeca

Hier volgen we de algemene regels opgelegd door de nationale veiligheidsraad. De voornaamste zijn het verkleinen van de bubbels, het bewaken van de afstand tussen de verschillende bubbels, het dragen van een mondmasker en de registratieformulieren. Onze Moerbeekse uitbaters doen al het mogelijke om deze regels zo goed mogelijk na te leven, onze dank voor hun inzet!

We kiezen er momenteel voor om geen strengere regels uit te vaardigen dan die van de nationale veiligheidsraad, ondanks de code rood die geldig is in Moerbeke.  Deze code hebben we gekregen naar aanleiding van een besmetting in 1 gezin van 4 personen. Dit zijn 4 besmettingen op 6.200 inwoners, dit zorgt dat we over de alarmdrempel gaan. Deze mensen bevinden zich in quarantaine en we wensen hen in de eerste plaats veel beterschap toe.

Kleinere evenementen georganiseerd door de uitbaters van onze horecazaken kunnen enkel nog plaatsvinden indien deze worden toegelaten door de nationale veiligheidsraad. De uitbaters dragen hier de verantwoordelijkheid voor de organisatie en het toezien op het naleven van de aangescherpte regels bij hun klanten.

Aanvragen voor nog meer extra terrasruimte worden voorlopig geweigerd. 

Moerbeke Zomert

De drie resterende geplande evenementendagen waarbij verenigingen op 1, 16 en 29 augustus activiteiten konden voorzien, worden geannuleerd. Gezien de verslechterende situatie en de nieuwe regels met betrekking tot evenementen van de nationale veiligheidsraad is het onveilig en zelfs onmogelijk om deze organisatie verder op poten te zetten. We bedanken alvast ons team van Moerbeke Feest voor het vele voorbereidende werk dat ze reeds hebben verricht.  

De fietszoektocht van Moerbeke Zomert blijft wel behouden aangezien deze perfect veilig kan worden gereden in bubbels.   

De verkeerssituatie in het centrum

Sinds 10 juli werd het eenrichtingsverkeer in de Opperstraat ingevoerd (tussen Drongendreef en rotonde), dit blijft behouden tot maandagvoormiddag 31/08. Daarna zal de oude situatie worden hersteld.  De impact van deze tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie wordt door het bestuur op de voet gevolgd.

Door de annulatie van de 3 evenementendagen zal de Opperstraat niet meer worden afgesloten maar behouden we ook op die dagen het eenrichtingsverkeer in de Opperstraat.   

We willen ook een warme oproep doen aan alle bestuurders van voertuigen om de snelheidslimieten in ons dorp te respecteren. Overdreven snelheid is één van de factoren die voor heel wat frustratie zorgt bij buurtbewoners. Daarenboven kunnen we ook meegeven dat Trafiroad volgende week zal starten met de aanpassingen aan de verkeersborden over het ganse grondgebied, er komen ook verkeersdisplays om de zones 50 en 30 extra te accentueren. De gewijzigde snelheidsregimes zijn terug te vinden in het vorige gemeentelijk infoblad. Bekijk het infoblad hier

Susidies

Eerder communiceerden we reeds over de inzet van de toegekende Vlaamse subsidies voor het verenigingsleven. Door de noodzakelijke annulering van de drie evenementennamiddagen zullen een aantal budgetten terug vrijkomen, deze zullen worden toegevoegd aan de eerste schijf. Daarenboven hebben we vorige week vernomen dat ook de provincie subsidies geeft voor de organisatie van Moerbeke Zomert! Hierdoor vervalt een aanzienlijk deel van de kosten uit de derde schijf voor de organisatie van Moerbeke Zomert en vergroot opnieuw de eerste schijf. Tegen september zal duidelijk zijn hoe groot het bedrag is.

Een aantal experts uit de verschillende adviesraden zullen, zoals reeds was voorzien, in de maand september worden aangesteld om een uitgebalanceerd subsidiereglement uit te werken voor de verenigingen.

Geplande evenementen

Tot op heden wenst het gemeentebestuur geen strengere maatregelen te nemen dan die dat zijn opgelegd door de nationale veiligheidsraad, uiteraard dienen organisatoren van evenementen zich ten allen tijde te houden aan de federale maatregelen. Indien het evenement plots niet meer kan doorgaan door wijzigende wetgeving of een beslissing van de burgemeester bij een lokale uitbraak blijven de kosten en praktische zaken zoals communicatie met deelnemers de verantwoordelijkheid van de organisator.  De organisator dient dus zelf een goede afweging te maken of het evenement al dan niet kan doorgaan.

We vragen aan alle organisatoren van evenementen om het gemeentebestuur op de hoogte te houden van hun geplande evenementen via bevolking@moerbeke.be. De evenementscan van de Federale Overheid dient alvast verplicht te worden gebruikt: COVID Event Risk Model.

De wekelijkse markt

Ook hier volgen we de adviezen en verplichtingen van de nationale veiligheidsraad. Heel belangrijk, mondmaskers zijn alvast verplicht!

Mondmaskers

Moerbeke beschikt niet over hele drukke winkelstraten of andere hotspots, er komt dus geen algemene verplichting op het dragen van mondmaskers. De regels van de hogere overheden dienen hier te worden toegepast (wel verplicht in de horeca, op de markt, in het gemeentehuis, in de winkel, …).

De overheid voorziet voor iedere burger een gratis mondmasker, je kan dit bij voorlegging van de identiteitskaart gratis afhalen bij je apotheker.