Akte van erkenning

De akte van erkenning wordt opgemaakt na de aangifte van erkenning door de vader of meemoeder voor of na de geboorte. Deze akte heeft dezelfde wettelijke gevolgen als voor een kind geboren uit een huwelijk tussen moeder en vader.

Voorwaarden

De volgende personen kunnen een akte van erkenning opvragen:

  • Akte van jezelf
  • Echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende
  • Wettelijke vertegenwoordiger (ouders, voogd of bewindvoerder)
  • Bloedverwanten in op- of neergaande lijn
  • Erfgenamen
  • Bijzondere gemachtigden (notaris of advocaat)

Procedure

Je kan twee soorten aktes van erkenning online aanvragen:

Je kan ook een afspraak maken om de akte op te vragen.

Nodig

  • Elektronische identiteitskaart
  • Identiteitskaartlezer (online aanvraag)

Vraag je de akte op voor iemand anders? Je hebt hiervoor een volmacht nodig en een kopie van de identiteitskaart van deze persoon.

Openingsuren

Bevolking en burgerzaken
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09 346 80 05
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:15 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
08:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 15:30
Enkel op afspraak
15:30 - 18:45
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
Warning 11 juli gesloten