Wettelijk samenwonen

Wie ongehuwd samenwoont kan dit laten registreren als wettelijke samenwoonst. Je laten registreren als wettelijk samenwonend geeft juridische bescherming op vlak van eigendom van goederen, gezinswoning en verdeling van goederen.

Doelgroep

Je kan wettelijk samenwonen met:

 • Je partner
 • Broer of zus
 • Ouders
 • Kinderen

Voorwaarden

Je kan een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekenen onder de volgende voorwaarden:

 • Je woont op hetzelfde adres
 • Je bent ouder dan 18 jaar
 • Je bent bekwaam om een contract aan te gaan
 • Je bent ongehuwd of niet wettelijk samenwonend met iemand anders

Nodig

Je brengt de identiteitskaart van beide partners mee.

Geen Belgische nationaliteit?

Om een verklaring van wettelijk samenwonen te ondertekenen, breng je de volgende documenten mee:

 • Uittreksel geboorteakte
 • Attest ongehuwde staat

Optioneel

 • Uittreksel van echtscheidingsakte
 • Uittreksel van overlijdensakte als je weduwe(naar) bent

Uitzonderingen

Wettelijke samenwoonst stopzetten

Een wettelijke samenwoning kan op verschillende manieren aflopen:

 • Verklaring door beide partners
 • Eenzijdige verklaring
  De partner die de opzeg doet, betaalt de bekendmaking aan de andere partner door de gerechtsdeurwaarder
 • Overlijden van een van de partners
 • Huwelijk van een van de partners

Woont één van de partners in een andere gemeente?
De bekendmaking gebeurt via aangetekend schrijven aan de ambtenaar burgerlijke stand.

Beide partners betalen deze aangetekende zending.

Openingsuren

Bevolking en burgerzaken
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09 346 80 05
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:15 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
08:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 15:30
Enkel op afspraak
15:30 - 18:45
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
Warning 11 juli gesloten