Kort verblijf

Verblijf je tijdelijk in België? In bepaalde gevallen moet je je tijdelijke aanwezigheid aangeven bij de gemeente.

Een tijdelijk verblijf kan maximum 3 maanden (90 dagen) duren.

Doelgroep

EU-burger

Als inwoner van de Europese Unie volstaat je paspoort of identiteitskaart voor een verblijf van 3 maanden in België.

Je moet je tijdelijk verblijf niet aangeven als je op reis bent in een hotel, jeugdherberg, camping of andere reisaccommodatie. Zij registreren je verblijf automatisch.

Niet-EU burger

Als je geen inwoner bent van de Europese Unie moet je een visum aanvragen bij de Belgische ambassade of consulaat in het land waar je woont, tenzij je bent vrijgesteld.

Je moet je tijdelijke aanwezigheid melden bij de gemeente waar je verblijft binnen de 3 dagen na aankomst via een aankomstverklaring (bijlage 3).

Je moet je verblijf niet melden als:

  • Je logeert in officiële reisaccommodatie. Zij registreren je verblijf
  • Je bent opgenomen in een ziekenhuis
  • Je bent aangehouden in een strafinrichting

Procedure

Kortverblijf melden? Je kan enkel langskomen op afspraak

Verblijfsduur

Je ontvangt een bewijs van aanmelding waarop staat hoe lang je hier mag verblijven. Je bewijsdocument of bijlage 3 is maximum 3 maanden (90 dagen) geldig.

De duur van je verblijf wordt bepaald afhankelijk van de datum op je binnenkomststempel.

Asiel aanvragen

Als je asiel wil aanvragen in België moet je ingeschreven zijn op een officieel adres en de gemeente hiervan op de hoogte brengen.

Nodig

Breng zeker je paspoort mee, hierop staat de binnenkomststempel.

Openingsuren

Rijbewijzen, strafregister en vreemdelingenzaken
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09 346 80 05
08:15 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
08:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 15:30
Enkel op afspraak
15:30 - 18:45
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Gesloten
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli gesloten