Belg in het buitenland

Als je als Belg in het buitenland woont, geldt de stemplicht niet automatisch. Je moet een aanvraag indienen om je stemrecht te kunnen uitoefenen.

Vragen?  Neem contact op met de Belgische ambassade of consulaat in het land waar je woont.

Vakantie, werk of studie? Als je op de dag van de verkiezingen toevallig in het buitenland bent, is de stemplicht wel geldig. Je moet in dit geval een volmacht geven aan een andere stemgerechtigde Belg.

Doelgroep

 • Belgische nationaliteit
 • 18 jaar of ouder
 • Niet ontzet uit het kiesrecht
 • Woont in het buitenland
 • Ingeschreven in consulaire bevolkingsregisters

Voorwaarden

Je kan als stemgerechtigde Belg een aanvraag indienen tot deelname aan:

 • Federale verkiezingen (Kamer van volksvertegenwoordigers)
  • Je bent ingeschreven in de consulaire registers
  • Je vervult de kiesvoorwaarden
 • Europese verkiezingen (Europees parlement)

Je kan niet deelnemen aan lokale, provinciale en regionale verkiezingen als je niet gedomicilieerd bent in België.

Procedure

Federale verkiezingen

Je kan stemmen voor de Belgische federale verkiezingen op de volgende manieren, als je voldoet aan de voorwaarden:

 • Persoonlijk
  • in een Belgische gemeente
  • in een Belgische ambassade of consulaat
 • Volmacht
  • in een Belgische gemeente
  • in een Belgische ambassade of consulaat
 • Brief

Europese verkiezingen

Belgen die in een niet-Europees land wonen, kunnen stemmen per brief.

 1. Doe een aanvraag bij de Belgische ambassade of consulaat
 2. Je ontvangt een stembiljet
 3. Stem via het biljet
 4. Stuur de stem op naar het kiesbureau

Openingsuren

Bevolking en burgerzaken
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09 346 80 05
08:15 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
08:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 15:30
Enkel op afspraak
15:30 - 18:45
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Gesloten
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli gesloten