Stemmen bij volmacht

In België geldt de opkomstplicht bij de verkiezingen. Als Belg ben je verplicht om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in het buitenland.

Kan je niet gaan stemmen? Je kan je stem uitbrengen door iemand anders volmacht te geven. Je hebt hiervoor een geldig attest nodig als bewijs dat je zelf niet aanwezig kan zijn.

Doelgroep

Als je zelf niet kan gaan stemmen, kan een gemachtigde stemmen in jouw plaats.

Deze persoon:

 • Is stemgerechtigd
 • Mag maar 1 volmacht hebben
 • Hoeft geen familielid te zijn
 • Hoeft niet in Moerbeke te wonen

Procedure

Volmacht aanvragen

 1. Vraag een attest aan bij juiste instelling (werkgever, onderwijsinstelling,…)
 2. Vul het formulier in om volmacht aan te vragen
 3. Laat het formulier ondertekenen door de volmachtgever en de gevolmachtigde
 4. Neem de documenten mee op de dag van de verkiezingen

Volmachtformulier

Om volmacht te kunnen geven aan iemand, moet je het volmachtformulier ingevuld en ondertekend bezorgen aan je volmachtkrijger.

Op het formulier staan de gegevens van volmachtgever en gemachtigde:

 • Verkiezingen waarvoor het formulier geldig is
 • Naam
 • Voornamen
 • Geboortedatum
 • Adres

Nodig

Aanvraag volmacht

Afhankelijk van de reden van afwezigheid breng je het juiste attest mee:

 • Medisch attest
 • Attest van de werkgever
 • Attest van de religieuze overheid
 • Attest van de onderwijsinstelling
 • Attest van verblijf in het buitenland (andere redenen dan beroepsredenen)
  • Ondertekend door burgemeester
  • Voldoende bewijsstukken of verklaring van erewoord bij gebrek aan bewijsstukken
 • Attest afgeleverd door burgemeester waarbij betrokkene is ingeschreven
  • Schipper, marktkramer of kermisreiziger
 • Attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft
  • Toestand van vrijheidsbeneming

Verkiezingsdag

 • Oproepingsbrief volmachtgever
 • Volmacht
 • Identiteitskaart
 • Eigen oproepingsbrief
 • Attest van de volmachtgever

Openingsuren

Bevolking en burgerzaken
Gemeentehuis
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke
België
09 346 80 05
08:15 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
08:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 15:30
Enkel op afspraak
15:30 - 18:45
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
13:30 - 16:30
Enkel op afspraak
09:00 - 11:45
Enkel op afspraak
Gesloten
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Gesloten
Warning 11 juli gesloten
Warning 20 juli gesloten