Eten en catering

Catering, eten of foodtrucks op je evenement? Zorg er onder andere voor dat je in orde bent met brandveiligheid en voedselveiligheid.

Bij de online evenementenaanvraag vul je de nodige informatie in bij het deel "catering" over:

 • Type catering en eten 
  Bv. eigen eetstanden, privé catering, foodtruck,...
 • Brandveiligheid catering
  Bv. gebruik gasflessen, frituur, barbecue,...

Voorwaarden

Privéstandhouders die catering of verkoop van eten voorzien op het evenement, moeten in het bezit zijn van de volgende documenten.

 • Machtiging ambulante handel (leurkaart)
  De machtiging bewijst dat de standhouder voldoet aan de wetgeving rond ambulante handel. Vraag dit na bij de standhouders.
 • Erkenning FAVV
  De erkenning bewijst dat de standhouder voldoet aan de wetgeving op voedselveiligheid. Vraag dit na bij de standhouders.
 • Keuringsattesten
  De standhouders voor catering moeten in het bezit zijn van de nodige keuringsattesten voor gas- en elektriciteit. Foodtrucks of mobiele cateraar? In dit geval moet je de keuringsattesten meesturen met je evenementenaanvraag.

Uitzonderingen

De volgende standhouders moeten geen machtiging ambulante handel of erkenning FAVV aanvragen voor het evenement:

 • Vereniging of particulier bij uitoefening ambulante activiteit
  Maximum van 5 verschillende evenementen, maximum 10 dagen per jaar.
   
 • Privéstandhouders die al een erkenning hebben, maar tijdelijk van locatie verhuizen
  Maximum 10 dagen per jaar.

Vragen?

Evenementen