Afval en milieu

Bij de organisatie van je evenement is het belangrijk dat je maatregelen treft om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

De milieudienst beoordeelt je evenementenaanvraag en geeft advies over afvalverwerking, recyclage en gebruik van milieuvriendelijke materialen.

Bij de online evenementenaanvraag vul je de nodige informatie in bij het deel "voorzieningen".

Afvalplan

Stel een afvalplan op waarin je uitwerkt hoe je het afval zal verwerken van bezoekers, catering en opbouw- en afbouw. In een afvalplan staat de volgende informatie:

 • Preventiemaatregelen
  Bv. geen flyers of posters, herbruikbare materialen,...
 • Lijst van afvalfracties die zullen vrijkomen
  Bv. PMD, glas, papier en karton, rest,..
 • Inzamelingsmethode afval
  Bv. zakken, containers
 • Locatie van afvalcontainers op het terrein
 • Materialen voor drankconsumptie
  Opgelet: wegwerpbekers zijn verboden vanaf 1 januari 2020.
  Bv. herbruikbare bekers
 • Locatie van drankstanden, afwasplaatsen en inruilstanden voor bekers
 • Afspraken met standhouders en catering
  Bv. recyclage, afvalophaling,..
 • Medewerkers verantwoordelijk voor afvalinzameling
  Bv. zwerfvuil rapen op het terrein

Bekijk de pdf bestandGids afvalarm evenement (17.99 MB)

Sanitair en afvalwater

Organiseer je het sanitair via bestaande infrastructuur of huur je hiervoor een externe firma in?

Bestemming afvalwater

Let op dat je sanitair is aangesloten aan de correcte afvoer of opgevangen wordt in chemische toiletten, openbare riolering of sceptische put.

Afvalwater mag enkel geloosd worden in deksels met het opschrift "DWA". Deksels met het opschrift "RWA" mogen niet gebruikt worden voor het lozen van afvalwater.

Document

 • Afvalplan
  Voeg het afvalplan toe met de nodige informatie en maatregelen. Je kan het plan toevoegen in de "drag & dropzone" op de eerste pagina van het aanvraagformulier.