Muziek en geluidsnormen

Wie muziek wil spelen op een openbaar evenement, moet rekening houden met de geluidsnormen en een vergoeding betalen voor de auteursrechten.

Bij de online evenementenaanvraag vul je de nodige informatie in bij het deel "muziek".

Geluidsnormen

Het aantal toegelaten dB kan afhankelijk zijn van de evenementlocatie. Controleer VLAREM II om te zien tot welke klasse jouw locatie behoort.

Wil je afwijken van de geluidsnorm? Je moet vooraf toelating vragen in je evenementaanvraag, dit is mogelijk voor:

 • Afwijking tot 95 dB(A) LAeq, 15 min
 • Afwijking tot 100 dB(A) LAeq, 60 min

Geluidshinder beperken

Je kan als organisator verschillende maatregelen treffen om geluidshinder te beperken:

 • Gebruik een geluidsbegrenzer
 • Verspreid de luidsprekers over de ruimte
 • Laat de geluidshinder controleren aan de in- en uitgang van je evenement
 • Breng buurtbewoners vooraf op de hoogte
  > Geef de contactgegevens in geval van hinder
 • Volg een afbouwscenario om geleidelijk de geluidshinder te verminderen

Afbouwscenario

Vanuit de gemeente wordt ten minste het volgende afbouwscenario opgelegd om overlast te verminderen.

Ten laatste om 2u30 Bassen lager zetten
Ten laatste om 3u00 Volume lager zetten
Ten laatste om 3u30 Muziek uitzetten en einde drankverkoop
Ten laatste om 4u00 Einde

Tip: Begin het evenement af te sluiten een uur voor het eigenlijke sluitingsuur. Zo ben je zeker dat je het sluitingsuur haalt.

SABAM

Je moet SABAM betalen voor het afspelen van auteursrechtelijk beschermde muziek op je evenement. Je moet vooraf SABAM aanvragen om boetes te vermijden.

Billijke vergoeding

Je betaalt een billijke vergoeding voor het afspelen van muziek op een evenement. Deze vergoeding is bestemd voor producenten en uitvoerende artiesten van muziek.

Organiseer je je evenement in een zaal? Vraag aan de eigenaar of hij een jaarlijks tarief betaalt voor billijke vergoeding. Als dit niet het geval is, moet je zelf billijke vergoeding aanvragen.

Checklist evenementenaanvraag

In de online evenementenaanvraag worden enkele vragen gesteld over muziek. Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt over (indien van toepassing):

 • Muziektype
  Speel je elektronisch versterkte muziek?
  Bv. dj, band, orkest,...
 • Geluidshinder- en begrenzing
  Bv: buiten is buiten, bassen afbouwen, gebruik geluidsbegrenzer,...
 • Sluitingsuur
  Voorzie een afbouwscenario zodat je het sluitingsuur niet overschrijdt
 • Afwijking geluidsnorm
  Vraag op voorhand een afwijking aan indien nodig
 • SABAM
  Je geeft aan dat je zelf de nodige maatregelen neemt wat betreft SABAM
 • Billijke vergoeding
  Je geeft aan dat je zelf de nodige maatregelen neemt wat betreft billijke vergoeding