Brandveiligheid

In functie van brandveiligheid moet de organisator van het evenement enkele maatregelen nemen om risico's te beperken. Zorg ervoor dat je in orde bent met brandveiligheid.

De brandweer maakt een inschatting van de risico's en geeft aanbevelingen of verplichtingen op basis van je evenementenaanvraag.

In de online evenementenaanvraag worden enkele vragen gesteld rond brandveiligheid bij de delen "mobiliteit", "catering" en "voorzieningen".

Checklist evenementenaanvraag

Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt over (indien van toepassing):

 • Locatie
  Bv: podium, tent, gebouw, tijdelijke constructies,...
 • Catering
  Bv: barbecue, frituur, gebruik gasvuur of andere warmtebron
 • Gevaarlijke activiteiten
  Bv: vuurwerk, kermis,...
 • Energiegebruik
  Bv: gas, elektriciteit, hout,...

Documenten

 • Verzekeringen
  Informeer bij de eigenaar van de locatie over brandverzekering, brandpolis en objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing.
 • Keuringsattesten
  De standhouders voor catering moeten in het bezit zijn van de nodige keuringsattesten. Foodtrucks of mobiele cateraar? In dit geval moet je de keuringsattesten meesturen met je evenementenaanvraag.